Vi ser med tillförsikt fram emot..

Ja, det ser då verkligen ut som att magen på Vira växer.

Mer information kommer längre fram.